Kaikki entisöinti- restaurointi- ja konservointityöt ammattitaidolla

Myös uudet efektimaalaustyöt

Suurin osa menetelmistä ja työvaiheista vaativat alusta loppuun asti kokenutta ja hienovaraista kädentyötä. Työn alla oleva kohde voi olla hyvinkin vanha, hauras tai pahoin vahingoittunut. Tekijän on tiedettävä jo etukäteen, mitä menetelmiä työkohteeseen voi käyttää.

Työn tekijällä on myös oltava kattavat tiedot eri aikoina käytetyistä tyyleistä, työmenetelmistä ja materiaaleista - kaikki työvaiheet on tehtävä työstettävän esineen tai kohteen arvoja ja historiaa kunnioittaen.

Jokainen työkohde on aina oma yksilönsä, joten tekijältä todella vaaditaan erityistä, luovaa ammattitaitoa; on osattava soveltaa, tunnettava vanhoja työtapoja ja menetelmiä, ja tarvittaessa kehitettävä täysin uusiakin työmenetelmiä.

Teemme muun muassa

  • pinkopahvitukset
  • vanhojen pahvi- ja tapettipintojen korjaukset
  • tapetoinnit
  • restaurointimaalaukset (vanhat maalityypit) ja muut maalaukset
  • ootraukset, marmoroinnit ja koristemaalaukset
  • kipsityöt
  • väri- ja tapettitutkimukset
  • huonekalujen entisöinnit
  • konsultoinnit

Ota yhteyttä!

Jos olet tulossa asioimaan verstaallemme, pyydämme teitä ystävällisesti soittamaan ja varmistamaan etukäteen, että olemme paikan päällä.